Praleisti nuorodas

 

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės internetinėje parduotuvėje test.cardpoint.eu, ką su šia informacija darome, kiek laiko ją saugome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Single pay point“, kodas 304753087, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, LT-05120, tel. (+370) 607 52709 , el. paštas info@cardpoint.eu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomais teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų amžiaus, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei Jums mažiau nei 14 metų, prieš pateikdami savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?


Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje

Mes nuolat tobuliname interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis mūsų svetaine test.cardpoint.eu būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Tam turime žinoti, kokia informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai prisijungia, kokią naršyklę naudoja, kokiu svetainės turiniu domisi, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir panašiai.

Šią informaciją renkame naudodami „Google Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti, kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie „Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia >>

Jeigu pageidaujate, kad „Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Teisinis pagrindas tvarkyti minėtą informaciją – mūsų teisėti interesai gerinti svetainės test.cardpoint.eu veikimą ir mūsų komercinės informacijos pasiekiamumą (Reglamento 6 str. 1 d. (f) p.).


Tiesioginė rinkodara (reklamos siuntimas)

Laikas nuo laiko atsiųsime Jums naujienų ar pasiūlymų, jei davėte tam sutikimą:

 • registruodamiesi ar pirkdami svetainėje;
 • užsisakydami šiuos pranešimus naujienlaiškių skyriuje;
 • kai registravotės akcijoje, žaidime ar kitais būdais nuolaidai ar kitai naudai gauti.

Galime pateikti reklamos pranešimų tiesiogiai Jūsų naudojamoje naršyklėje, jeigu su tuo sutiksite.

Teisinis pagrindas siųsti šiuos pranešimus –Jūsų sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. (a) punkta). Turite teisę nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba bet kada jų atsisakyti paspausdami atsisakymo nuorodą el. laiške, atsiųsdami SMS atsisakymo žinutę ar valdydami savo paskyros nustatymus.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo Jūsų sutikimo davimo ir paskutinės bendravimo su Jumis dienos. Suėjus nurodytam terminui ar atšaukus sutikimą Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti arba nebenaudojami tiesioginiai rinkodarai siųsti.

 

 

 Asmenų, kuriems buvo suteikta informacija apie prekes ir paslaugas, duomenys

Jums kreipiantis į mus informacijos ar registruojantis telefoninei konsultacijai, tvarkome Jūsų asmens duomenis – vardą, nuotolinio susisiekimo programose naudojamą vartotojo vardą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, dominančių prekių pavadinimus, kiekius ir kainas, taip pat konsultacijos telefonu  garso įrašus, konsultacijos laiką, trukmę, konsultacijos metu pateiktų žinučių turinį.

Teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų duomenis konsultacijų teikimo tikslais  – būtinybė įvykdyti sutartį (suteikti konsultacijos paslaugą) (Reglamento 6 str. 1 d. (b) p.).  Teisinis pagrindas tvarkyti konsultacijos pokalbio garso įrašą – jūsų sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. (a) p.).

 

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime 24 mėn. po konsultacijos suteikimo dienos, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.


Pirkėjų duomenys

Jums sukūrus paskyrą, užsakant ir perkant prekes interneto svetainėje tvarkome Jūsų kontaktinius ir užsakymų duomenis – vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, prekių pavadinimus, kiekius, kainas, atsiskaitymų duomenis, prekių atsiėmimo vietą, užsakymų įvykdymą, grąžinamas prekes, taip pat gimimo datą, kai tai reikalinga prekės garantijai išduoti, atstovaujamo juridinio asmens duomenys ar duomenys sąskaitai faktūrai išrašyti. Jūsų elektroninio pašto adresą naudosime ir siekdami priminti apie krepšelyje paliktas prekes ir nebaigtą vykdyti užsakymą. Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra pirkimo – pardavimo sutarties tarp Jūsų ir mūsų sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. (b) p.). Daugiau sužinoti apie šių duomenų tvarkymo tikslus ir apimtį galite pirkimo metu.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

 

Kas gali matyti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir tik į

 

Jūsų duomenis gali peržiūrėti tik kai tai yra griežtai būtina ir tik autorizuoti asmenys, įsipareigoję laikytis konfidencialumo:

 • UAB „Single pay point” darbuotojai, prižiūrintys interneto svetainės veikimą ir turinį;
 • Interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai, nuotolinio susisiekimo programų tiekėjai;
 • Interneto svetainės analitikos paslaugų teikėjas Google LLC (Jungtinės Amerikos Valstijos), kiek tai būtina svetainės duomenų analitikos tikslais. Analitikos duomenų perdavimui taip pat taikomi sutartiniai įsipareigojimai dėl duomenų apsaugos, su kuriais galite susipažinti čia >>;
 • Svetainės turinio rinkodaros, reklamos kampanijų priežiūros paslaugų teikėjas, kiek tai būtina reklamos ir rinkodaros organizavimo tikslais;
 • Jei asmens duomenis pateikėte pageidaudami gauti individualizuotą komercinį pasiūlymą, Jūsų duomenis gali peržiūrėti pasiūlymą pateikęs UAB „Single pay point” darbuotojas, taip pat kiti darbuotojai prižiūrintys individualizuotų komercinių pasiūlymų teikimą.
 • Slapukus, skirtus pritaikytai internetinei reklamai, gali įrašyti ir pasiekti šie paslaugų teikėjai:
  • „Facebook, Inc.“ Šio tiekėjo privatumo politiką rasite čia >>.
  • „Google, LLC.“ Šio tiekėjo privatumo politiką rasite čia >>.

Jokiais atvejais Jūsų duomenų neparduodame.

 

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jūsų asmens duomenis tvarkome ne ilgiau nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. Asmens duomenų saugojimo terminus esame nurodę šioje Privatumo politikoje. Statistinė „Google Analytics“ įrankiais ir kitų slapukų pagalba surinkta informacija paprastai naudojama iki 3 metų. Kadangi dalį šios informacijos gali ištrinti tik mūsų partneriai, jie nustato ir jos saugojimo terminus. Slapukai paprastai Jūsų įrenginiuose išlieka iki 2 metų laikotarpio.

 

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias teises turite?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: info@cardpoint.eu  Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

Gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti (identifikuoti) Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis.

Mes, ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateiksime Jums atsakymą, atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Mes turime teisę 1 kalendorinio mėnesio laikotarpį pratęsti dar 2 mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

 

Kaip kontroliuoti slapukus?

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Čia galite atsisakyti atskirų reklamos paslaugų teikėjų slapukų:

 

Politikos pakeitimai

Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Jeigu ši Politika bus pakeista, apie tai Jus informuosime savo svetainėje, kurioje taip pat rasite naujausią šios Politikos versiją.

 

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. spalio mėn. 17 d.

 Kontaktiniai duomenys

El. paštas: info@singlepaypoint.eu 
Tel.  (+370) 607 52709