Izlaist saites

 

Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā varat uzzināt, kādu informāciju mēs par jums ievācam, kad apmeklējat interneta veikalu test.cardpoint.eu, ko mēs ar šo informāciju darām, cik ilgi to glabājam un kam to nododam. Šeit jūs atradīsiet arī svarīgu informāciju par jūsu tiesībām saistībā ar jūsu datu apstrādi. Jūsu personas datu pārzinis ir UAB "Single pay point", kods 304753087, Laisvės pr. 60-1107, Viļņa, LT-05120, tālr. (+370) 607 52709, e-pasts pasts info@cardpoint.eu

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk - regula), Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas piemērojami jūsu personas datu apstrādei. datus. Privātuma politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti Regulā.
Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst iesniegt mūsu vietnē nekādus savus personas datus. Ja esat jaunāks par 14 gadiem, pirms savu personas datu iesniegšanas mūsu vietnē, jums ir jāsaņem jūsu vecāku vai citu likumīgo pārstāvju (aizbildņu, aizbildņu) piekrišana personas datu apstrādei.

 

Kādu informāciju mēs par jums ievācam un kādam nolūkam mēs to izmantojam?


Vietņu pārlūkošanas statistika

Mēs pastāvīgi pilnveidojam vietni un cenšamies padarīt mūsu vietnes test.cardpoint.eu lietošanu pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku. Lai to izdarītu, mums ir jāzina, kāda informācija mūsu vietnes apmeklētājus interesē visvairāk, no kurām pilsētām mūsu vietne tiek apmeklēta, cik bieži apmeklētāji piesakās, kādu pārlūkprogrammu izmanto, kāds vietnes saturs viņus interesē, ar kādām ierīcēm vietne tiek lasīta tālāk un tā tālāk.

Mēs apkopojam šo informāciju, izmantojot Google Analytics rīkus, kas ļauj reģistrēt un analizēt, kā vietnes apmeklētāji izmanto vietni. Varat uzzināt vairāk par Google Analytics un šo rīku apkopoto informāciju šeit >>

Ja vēlaties, lai Google Analytics rīki nereģistrētu informāciju par jūsu pārlūkošanu internetā, varat izmantot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas spraudnis.

Iepriekš minētās informācijas apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses uzlabot tīmekļa vietnes test.cardpoint.eu darbību un mūsu komerciālās informācijas pieejamību (regulas 6. panta d. 1 (f) apakšpunkts).


Tiešais mārketings (reklāmu sūtīšana)

Ik pa laikam mēs jums nosūtīsim jaunumus vai piedāvājumus, ja esat devis piekrišanu:

 • reģistrējoties vai veicot pirkumu vietnē;
 • pasūtot šīs ziņas jaunumu sadaļā;
 • kad reģistrējāties akcijā, spēlē vai citā veidā, lai saņemtu atlaidi vai citu labumu.

Ja jūs tam piekrītat, mēs varam parādīt reklāmas ziņojumus tieši jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā.

Juridiskais pamats šo ziņojumu sūtīšanai ir jūsu piekrišana (regulas 6. panta a) apakšpunkts). Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas vai atteikties, noklikšķinot uz atteikšanās saites e-pastā. e-pastā, nosūtot SMS atteikšanās ziņojumu vai pārvaldot sava konta iestatījumus.

Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiks apstrādāti 5 gadus no jūsu piekrišanas dienas un pēdējās saziņas ar jums dienas. Pēc noteiktā termiņa beigām vai piekrišanas atsaukšanas Jūsu personas dati tiks nekavējoties iznīcināti vai vairs netiks izmantoti tiešā mārketinga nosūtīšanai.

 

 

 To personu dati, kurām sniegta informācija par precēm un pakalpojumiem

Sazinoties ar mums, lai saņemtu informāciju vai reģistrētos telefona konsultācijai, mēs apstrādājam jūsu personas datus - vārdu, uzvārdu, attālinātās saziņas programmās izmantoto lietotājvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, interesējošo preču nosaukumus, daudzumus un cenas, kā arī audio ierakstus. telefona konsultācijas, konsultācijas laiks un ilgums, konsultācijas laikā iesniegto ziņojumu saturs.

Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei konsultāciju sniegšanas nolūkos ir nepieciešamība izpildīt līgumu (sniegt konsultāciju pakalpojumu) (regulas 6. panta d. 1. punkta b) apakšpunkts). Konsultācijas sarunas audio ieraksta apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (regulas 6. panta d. 1. punkta a) apakšpunkts).

 

Šim nolūkam apstrādātos jūsu personas datus mēs glabāsim 24 mēnešus. pēc konsultācijas sniegšanas dienas, izņemot gadījumus, kad, ievērojot tiesību aktos paredzētos pienākumus, piemēram, izpildot valsts institūciju norādījumus vai piedaloties tiesiskajos strīdos, Jūsu personas dati būs jāapstrādā ilgāk par noteikto. jēdziens.


Pircēja dati

Pēc konta izveidošanas, pasūtot un iegādājoties preces vietnē, mēs apstrādājam jūsu kontaktinformāciju un pasūtījuma datus - vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, preču nosaukumus, daudzumus, cenas, maksājuma datus, vietu preču saņemšana, pasūtījumu izpilde, atgrieztas preces, kā arī dzimšanas datums, kad nepieciešams izsniegt preces garantiju, pārstāvētās juridiskās personas dati vai dati rēķina izrakstīšanai. Mēs arī izmantosim jūsu e-pasta adresi, lai atgādinātu par grozā atstātajām precēm un nepabeigtajiem pasūtījumiem. Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšana un izpilde starp jums un mums (regulas 6. panta d. 1. punkta b) apakšpunkts). Vairāk par šīs datu apstrādes mērķiem un apjomu varat uzzināt pirkuma brīdī.

Šim nolūkam mēs glabāsim apstrādātos Jūsu personas datus ne ilgāk kā 10 gadus no pirkuma datuma, izņemot gadījumus, kad, ievērojot likumā noteiktās saistības, piemēram, izpildot valsts iestāžu norādījumus vai piedaloties juridiskos strīdos, jūsu personas dati būs jāapstrādā ilgāk par noteikto termiņu.

 

Kas var redzēt jūsu datus?

Mēs vienmēr glabājam jūsu datus drošībā un tikai

 

Jūsu datus var skatīt tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams, un tikai pilnvarotas personas, kuras ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti:

 • UAB "Single pay point" darbinieki, kuri uzrauga vietnes darbību un saturu;
 • Tīmekļa vietņu satura pārvaldības sistēmu un vietņu mitināšanas pakalpojumu nodrošinātāji, attālo sakaru programmu nodrošinātāji;
 • Vietņu analīzes pakalpojumu sniedzējs Google LLC (Amerikas Savienotās Valstis), ciktāl tas nepieciešams tīmekļa vietnes datu analīzes nolūkiem. Uz analītikas datu pārsūtīšanu attiecas arī līgumā noteiktās datu aizsardzības saistības, kuras varat pārskatīt šeit >>;
 • Vietnes satura mārketinga, reklāmas kampaņu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs, ciktāl tas nepieciešams reklāmas un mārketinga organizēšanas nolūkos;
 • Ja Jūs esat norādījis personas datus, lai saņemtu individualizētu komercpiedāvājumu, Jūsu datus var apskatīt piedāvājuma iesniedzējs UAB "Vienreizējās samaksas punkts" darbinieks, kā arī citi darbinieki, kas uzrauga individualizēto komercpiedāvājumu sniegšanu.
 • Sīkfailus pielāgotai tiešsaistes reklāmai var iestatīt un tiem var piekļūt šādi pakalpojumu sniedzēji:
  • Facebook, Inc. Skatiet šī pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku šeit >>.
  • Google, LLC Skatiet šī pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku šeit >>.

Mēs nekādā gadījumā nepārdodam jūsu datus.

 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkos, kuriem dati tika vākti, vai uz tādu laika posmu, kāds noteikts tiesību aktos. Šajā Privātuma politikā esam norādījuši personas datu glabāšanas noteikumus. Ar Google Analytics rīku un citu sīkdatņu palīdzību apkopotā statistikas informācija parasti tiek izmantota līdz 3 gadiem. Tā kā daļu šīs informācijas var dzēst tikai mūsu partneri, viņi nosaka arī saglabāšanas periodus. Sīkfaili parasti paliek jūsu ierīcēs līdz 2 gadiem.

 

Kā jūs varat piekļūt saviem datiem? Kādas tiesības jums ir?

Ja vēlaties uzzināt, kādus datus esam par jums apkopojuši, varat sazināties ar mums pa šo e-pasta adresi. pa pastu: info@cardpoint.eu  Jūs varat arī sazināties ar šo adresi, lai pieprasītu datu labošanu, dzēšanu, datu apstrādes ierobežošanu, doto piekrišanu atsaukšanu, iebildumus pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, iebildumus pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, ja attiecināms, izmantot tiesības uz datiem pārnesamība.

Saņemot jūsu pieprasījumu sniegt datus vai izmantot citas jūsu tiesības, mums būs jāpārbauda (identificēta) jūsu identitāte. Šim nolūkam mēs varam lūgt norādīt savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. e-pasta adresi vai tālruņa numuru, un mēs salīdzināsim, vai jūsu norādītie dati atbilst attiecīgajiem datiem.

Atbildi sniegsim ne vēlāk kā 1 kalendārā mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Mums ir tiesības pagarināt 1 kalendārā mēneša termiņu vēl uz 2 mēnešiem, par to informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot pagarinājuma iemeslus. Ja Jūsu pieprasījums tiks iesniegts elektroniski, atbildi sniegsim arī elektroniski, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram: ārkārtīgi liela informācijas apjoma dēļ) vai ja Jūs lūgsiet atbildi vēl viens veids.

 

Kā kontrolēt sīkfailus?

Ja vēlaties, varat kontrolēt un/vai dzēst sīkfailus. Plašāka informācija ir pieejama vietnē aboutcookies.org vai allaboutcookies.org. Varat izdzēst visus sīkfailus, kas jau atrodas jūsu datorā, un iestatīt lielāko daļu pārlūkprogrammu tā, lai sīkfaili netiktu saglabāti jūsu ierīcē. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā gadījumā jums var būt nepieciešams manuāli mainīt dažas opcijas katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Jūs varat atteikties no atsevišķu reklāmas pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem šeit:

 

Politikas izmaiņas

Šī politika var tikt mainīta jebkurā laikā. Ja šī Politika tiks mainīta, mēs jūs par to informēsim mūsu mājaslapā, kur atradīsiet arī šīs Politikas jaunāko versiju.

 

Kur vērsties par tiesību pārkāpumiem?

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības uz privātumu ir pārkāptas, varat vērsties ar sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā, L. Sapiegos ielā. 17, 10312 Viļņa, tālr. (8 5) 271 2804, 279 1445, fakss. (8 5) 261 9494, e-pasts pasts ada@ada.lt

Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta: 2022 Oktobra mēnesis. 17. datumā

 Kontaktinformācija

e-pasts e-pasts: info@singlepaypoint.eu 
Tālr. (+370) 607 52709