Jäta lingid vahele

 

 


Garantii ja tagastus


Kõik test.cardpoint.eu kaupluses müüdavad kaubad on uued ja müüakse tootjagarantiiga.

Oluline on teada, et:
1. Ostja tasub kulud, mis on seotud toote transpordiga garantiiteenust osutavasse teenindusse ja tagasi;
2. Peale garantiihoolduse teostamist või defektiga toote asendamist uuega kehtivad tootele garantiitingimused ülejäänud garantiiaja jooksul;
3. Andmete kadumise või taastamise korral ostja kulusid ei kata;
4. Ebasobiva kvaliteediga toode tuleb tarnida turvaliselt pakendatud, et see ei saaks transportimisel kahjustada. Kui toode tarnitakse mitteoriginaalpakendis, ei vastuta UAB "Single pay point" hoolduskeskusesse transportimisel tekkinud mehaaniliste vigastuste eest.
5. Garantii ei kehti:
• kaupadel, millel on mehaanilised kahjustused, hävimisjäljed;
• kaupadele, mida ei kasutatud sihtotstarbeliselt;
• kaubale, mille rikked tekkisid Ostja süül;
• kahjustatud seeria- ja garantiikleebistega kaupadele;
• kaubale, mis on remonditud tootja volitamata remondikeskuses;
• kui rike ilmneb keskkonnategurite (torm, vihm jne), vääramatu jõu (tulekahju, üleujutus) või juhuslike välistegurite (pinge tõus jne) tõttu;
• kui rikke põhjuseks on seadme sisemusse sattunud vedelikud, esemed vms;
• kui Ostja ei esita ostudokumenti (arve, tšekk);
• rikete eest, mis on põhjustatud mitteoriginaalsete tarvikute kasutamisest;
• kuluvate osade jaoks (juhtmed, pistikud, akud, kronsteinid jne);
6. Kui pärast toote ostmist märkate, et see on ebakvaliteetne, on teil õigus pöörduda meie garantiiteenindusse, misjärel tehakse otsus toote parandamise, ostjale raha tagastamise või toote asendamise kohta. . www.singlepaypoint.eu veebilehel müüdavat kvaliteetkaupa saab tagastada vaid õigusaktides ja meie Ostu-müügireeglites sätestatud tähtaja jooksul ning ainult nimetatud nõudeid järgides. Sellisel juhul tasub toote tagastamise kulud ostja.

Kvaliteetsete kaupade tagastusprotseduur
7. Ostjal on õigus kauba ostu-müügilepingu sõlmimisest keelduda, teatades sellest meile kirjalikult (e-post: info@cardpoint.eu) 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kauba ostjale saatmise päevast.
8. test.cardpoint.eu veebilehel müüdavat kvaliteetkaupa saab tagastada vaid õigusaktides ja meie Ostu-müügireeglites sätestatud tähtaja jooksul ning ainult nimetatud nõudeid järgides.
9. Tagastatav kaup peab vastama määratud nõuetele:
• tagastatav toode peab olema originaalpakendis, korralikus pakendis, nagu te selle müüjalt saite;
• toode, selle pakend peab olema Ostja poolt kahjustamata;
• toode ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (puhtad, kahjustamata sildid, garantiikleebised, rebimata kaitsekiled ja muud originaalpakendile iseloomulikud lisad);
• tagastatava toote pakend peab olema muutmata kujul, nagu see ostjale üle anti;
• toote tagastamisel on vajalik esitada selle ostu dokument;

• myPOS Business kaart ei tohi olla aktiveeritud;
• tagastatav kaup peab olema turvaliselt pakitud, soovitav on see pakkida samasse pakendisse, milles selle müüjalt saite;
• tagastatud kauba saab Ostja enda valitud kulleri teenuseid kasutades kohale toimetada või saata kauba tagastuskeskuse aadressil I. Šimulionio 5, Vilnius või lähimasse märgitud aadressile kõige lähemal asuvasse pakisaatmise terminali.
• toote tagastamisel vastutab ostja selle sujuva ja ohutu jõudmise eest toote tagastuskeskusesse.
10. Toote tagastamisel tuleb esitada taotlus, milles on märgitud täpsed tellimuse andmed (tellimuse number, kuupäev, toode, hind, tarnekuupäev) ja ostja arvelduskonto raha tagastamiseks.
11. Müüja kohustub seaduses sätestatud korras raha tagastama 14 päeva jooksul peale seda, kui kauba tootja on kinnitanud, et kaup on heas seisukorras ehk rikkumisi, kahjustusi, muutmata osasid, seerianumbrit. ostetud ja tagastatud kauba kokkulangevusest jne.

TARBIJA ÕIGUSTE KAITSE RIIGIAMETI PÄRINGUL
Tarbijavaidlusi kohtuväliselt lahendav isik: Riiklik Tarbijaõiguste Kaitse Talitus, aadress Vilniaus tn. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

 Kontaktinfo

meili e-post: info@cardpoint.eu 
Tel. (+370) 607 52709